استخدام مهندس مکانیک خانم جهت همکاری در یک دفتر مهندسی

1399-05-13

استخدام مهندس مکانیک خانم جهت همکاری در یک دفتر مهندسی با درآمد ماهیانه 2/400/000 هزار تومان و بیمه بصورت تمام وقت با محیط کاری حرفه ای

مشهد
اطلاعات تماس

*******09307

گزارش آگهی

گزارش آگهی