استخدام راننده با وانت جهت پخش اسکاچ در شرکت پخش ابرک کالا

1399-05-13

استخدام تعدادی راننده با وانت جهت پخش اسکاچ در شرکت پخش ابرک کالا با درآمد ماهیانه 5/600/000 هزار تومان بصورت تمام وقت

تهران
اطلاعات تماس

*******09123

گزارش آگهی

گزارش آگهی