استخدام پیک موتوری جهت همکاری در رستوران

1399-05-12

استخدام پیک موتوری با ظاهری منظم جهت همکاری در رستوران با درآمد روزانه 45000 هزار تومان و شام بصورت شیفت شب

تهران
اطلاعات تماس

*******09396

گزارش آگهی

گزارش آگهی