استخدام مهندس صنایع غذایى

1399-05-12

استخدام یک نفر مهندس صنایع غذایى با تجربه کاری جهت همکاری در یک کارخانه مواد غذایى با درآمد ماهیانه ثابت و محیط کاری حرفه ای

تهران
اطلاعات تماس

*******09128

گزارش آگهی

گزارش آگهی