استخدام موتورسوار جهت همکاری در پیک موتوری

1399-05-12

استخدام تعدادی موتورسوار منظم جهت همکاری در پیک موتوری با محیط کاری دوستانه و زنگ خور خوب

تهران
اطلاعات تماس

*******09195

گزارش آگهی

گزارش آگهی