استخدام بازاریاب در عمده فروشی آهن

1399-05-12

به بازاریاب خانم با فن بیان قوی و قدرت مذاکره در عمده فروشی آهن نیازمندیم تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09128

گزارش آگهی

گزارش آگهی