استخدام منشی خانم

1399-03-04

استخدام منشی خانم جهت کار در دفتر بازرگانی با حقوق یک میلیون در صورت تمایل رزومه خود را در واتسپ ارسال نمایید.

آبادان
اطلاعات تماس

*******09106

گزارش آگهی

گزارش آگهی