استخدام طراح وبسایت حرفه ای مسلط به نرم افزار های گرافیکی در شرکت غیر دولتی

1399-05-11

استخدام طراح وبسایت حرفه ای مسلط به نرم افزار های گرافیکی مانند کورل و فتوشاپ آشنایی کامل با نرم افزار های طراحی

تهران
اطلاعات تماس

*******ار

*******09333

گزارش آگهی

گزارش آگهی