استخدام پزشک عمومی جهت همکاری در درمانگاه شبانه روزی

1399-05-11

استخدام پزشک عمومی دارای پروانه مطب و با حداقل 5 سال سابقه کاری مفید جهت همکاری در یک درمانگاه شبانه روزی

تهران
اطلاعات تماس

*******09106

گزارش آگهی

گزارش آگهی