استخدام طراح وبسایت حرفه ای مسلط به نرم افزار های گرافیکی در شرکت خصوصی

1399-05-10

استخدام طراح وبسایت حرفه ای مسلط به نرم افزار های گرافیکی تسلط بر زبان انگلیسی نوع همکاری بصورت دورکا پروژه ای

تهران
اطلاعات تماس

*******ار

*******09148

گزارش آگهی

گزارش آگهی