استخدام مهندس مکانیک آقا جهت همکاری در شرکت هیدروآزما

1399-05-10

استخدام مهندس مکانیک آقا جهت همکاری در شرکت هیدروآزما با درآمد ماهیانه ثابت بصورت تمام وقت (متقاضیان جهت هماهنگی لطفا رزومه خود را از طریق ایمیل ارسال نمایید و یا تماس بگیرید.)

تهران
اطلاعات تماس

*******hydro

*******02166

گزارش آگهی

گزارش آگهی