استخدام مهندس کامپیوتر جهت همکاری در آژانس هواپیمایی رزگشت

1399-05-09

استخدام مهندس کامپیوتر آشنا با فتوشاپ و گرافیک جهت همکاری در آژانس هواپیمایی رزگشت با درآمد ماهیانه ثابت و بیمه

تهران
اطلاعات تماس

*******09120

گزارش آگهی

گزارش آگهی