استخدام منشی مدیرعامل در شرکت بازرگانی

1399-05-09

استخدام همکار خانم مسلط بر ورد و اکسل، خوش پوش و خوش برخورد در شرکت بازرگانی با حقوق پایه 3 میلیون ارسال رزومه با عکس از طریق واتساپ

تهران
اطلاعات تماس

*******09220

گزارش آگهی

گزارش آگهی