استخدام پزشک عمومی خانم

1399-05-09

استخدام یک نفر پزشک عممومی خانم جهت همکاری در مطب پوست و مو با محیط کاری حرفه ای و درآمد ماهیانه ثابت

تهران
اطلاعات تماس

*******09129

گزارش آگهی

گزارش آگهی