استخدام طراح وبسایت حرفه ای مسلط به نرم افزار های گرافیکی در شرکت معتبر

1399-05-08

استخدام طراح وبسایت حرفه ای مسلط به نرم افزار های گرافیکی مانند فتوشاپ ، کورل و ... تسلط بر نرم افزار های طراحی

تهران
اطلاعات تماس

*******تم

*******09126

گزارش آگهی

گزارش آگهی