استخدام مهندس الکترونیک

1399-05-08

استخدام مهندس الکترونیک آشنا به طراحی مدار جهت همکاری دریک مجموعه تولیدی معتبر با درآمد ماهیانه ثابت

تهران
اطلاعات تماس

*******09123

گزارش آگهی

گزارش آگهی