استخدام پزشک عمومی جهت همکاری در کلینیک پوست و لیزر

1399-05-08

استخدام پزشک عمومی دارای پروانه مطب تهران به عنوان مسئول فنی جهت فعالیت در کلینیک پوست و لیزر با درآمد ماهیانه 12/000/000 تومان بصورت تمام وقت

تهران
اطلاعات تماس

*******09122

گزارش آگهی

گزارش آگهی