استخدام منشی در کلینیک روانشناسی

1399-05-05

استخدام منشی خانم خوش برخورد با فن بیان قوی در کلینیک روانشناسی ساعت کار: 14 تا 20 با حقوق 1 میلیون آدرس: ونک تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09054

گزارش آگهی

گزارش آگهی