استخدام حسابدار خانم

1399-03-03

استخدام حسابدار خانم مسلط به نرم افزار هلو ساعت کاری از 8.45الی12.45و ظهر 4الی 8.30 پایه حقوق 1400میباشد در ماه های اول کاری

کرمانشاه
اطلاعات تماس

*******09188

******* چه

گزارش آگهی

گزارش آگهی