استخدام منشی در فروشگاه

1399-05-03

به منشی خانم خوش برخورد و موجه جهت پاسخگویی تلفن نیازمندیم جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید

شیراز
اطلاعات تماس

*******09174

گزارش آگهی

گزارش آگهی