استخدام منشی در شرکت خصوصی

1399-05-03

به منشی خانم با روابط عمومی بالا و خوش پوش در شرکت خصوصی نیازمندیم حقوق 3 میلیون ماهانه در تلگرام پیام دهید

مشهد
اطلاعات تماس

*******09150

گزارش آگهی

گزارش آگهی