استخدام حسابدار در دفتر پیشخوان دولت

1399-05-03

به حسابدار خانم مسلط بر امور حسابداری نیازمندیم ساعت کار از 8 تا تا 13 و 16 تا 20 با حقوق 1 میلیون تماس بگیرید

مشهد
اطلاعات تماس

*******09332

گزارش آگهی

گزارش آگهی