استخدام برنامه نویس

1399-04-30

استخدام برنامه نویس مسلط به : asp.net ، C و ... با روحیه ی کار تیمی جهت کار در شرکت معتبر ارسال رزومه به آدرس ایمیل مندرج در آگهی

تهران
اطلاعات تماس

*******02122

*******ceo@a

گزارش آگهی

گزارش آگهی