استخدام منشی در شرکت معتبر

1399-04-29

استخدام منشی خانم خوش پوش و خوش برخورد در شرکت معتبر و فعال در زمینه ساعت با حقوق عالی و بیمه ارسال رزومه از طریق واتسپ

تهران
اطلاعات تماس

*******09031

گزارش آگهی

گزارش آگهی