استخدام حسابدار در فروشگاه

1399-04-29

استخدام حسابدار خانم مسلط بر نرم افزار الماس در فروشگاه ساعت کار: 10 تا 16 داشتن سابقه کار مرتبط الزامی است

تهران
اطلاعات تماس

*******09126

گزارش آگهی

گزارش آگهی