استخدام منشی در شرکت کامپیوتری

1399-04-28

به منشی خانم جوان و مجرد با ظاهر آراسته و روابط عمومی بالا با شرایط حقوقی مطلوب نیازمندیم تماس بگیرید

شیراز
اطلاعات تماس

*******09178

گزارش آگهی

گزارش آگهی