استخدام مهندس عمران و معدن

1399-04-24

استخدام مهندس عمران و معدن آشنا با سازه های بتنی جهت کارگاهی در استان کردستان در زمینه سرپرست کارگاه ارسال رزومه در واتساپ

تهران
اطلاعات تماس

*******09032

گزارش آگهی

گزارش آگهی