استخدام منشی در شرکت معتبر

1399-04-23

استخدام منشی خانم خوش برخورد و مجرد در شرکت معتبر در محدوده فاطمی ساعت کار: 9 تا 15 با حقوق 1.200 در واتساپ پیام دهید

تهران
اطلاعات تماس

*******09373

گزارش آگهی

گزارش آگهی