استخدام برنامه نویس

1399-04-21

استخدام برنامه نویس جهت کار شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین با تسلط بر : _ C#, ASP.NET MVC, .NET Core, Web API _ معماری چند لایه و مفاهیم شی گرا _ Entity frameworkو LINQ _ MS SQL Server _ HTML و CSS _ Javascript و آشنایی با : • UI/UX • Bootstrap

تهران
اطلاعات تماس

*******f.aza

گزارش آگهی

گزارش آگهی