استخدام مهندس صنایع غذایی

1399-04-19

استخدام مهندس صنایع غذایی جهت کار در شرکت معتبر با محدوده ی سنی زیر ۳۵ سال با داشتن تجربه تولید

تهران
اطلاعات تماس

*******cinou

گزارش آگهی

گزارش آگهی