استخدام مهندس مکانیک

1399-04-16

استخدام مهندس مکانیک آشنایی نسبی با نقشه کشی سالیدورک جهت کار در واحد کنترل کیفی در شهرک چهار دانگه

تهران
اطلاعات تماس

*******09123

گزارش آگهی

گزارش آگهی