استخدام پیک موتوری

1399-02-27

استخدام پیک موتوری به صورت دو شیفت‌ با حقوق‌ دو‌میلیون پانصد هزار تومان‌ در صورت تمایل در واتساپ پیام‌ دهید.

تهران
اطلاعات تماس

*******09103

گزارش آگهی

گزارش آگهی