استخدام برنامه نویس

1399-04-13

استخدام برنامه نویس شرکت فعال در زمینه it نیازمند برنامه نویس با شرایط زیر است : • مسلط به محیط توسعه Android Studio ، Gradle Android SDK • مسلط به نسخه های مختلف Android • مسلط به مفاهیم Restful API و Json • آشنایی و تجربه کار با مفاهیم Material Design • آشنایی با مفاهیم OOP • آشنایی با API های گوگل • آشنایی به SQLite و ORM های متداول

تهران
اطلاعات تماس

*******itjob

گزارش آگهی

گزارش آگهی