استخدام مهندس صنایع غذایی خانم

1399-04-08

استخدام مهندس صنایع غذایی خانم جهت کار در شرکت با سابقه تولید و سن حداکثر ۳۵

تهران
اطلاعات تماس

*******cinou

گزارش آگهی

گزارش آگهی