استخدام برنامه نویس

1399-04-08

استخدام برنامه نویس شرکت اپل ای ان سی نیاز به استخدام دو برنامه نویس دارد با شرایط زیر : • برنامه نویس front end _ css, html _ Javascript • برنامه نویس full stack _ مسلط به NET core

تهران
اطلاعات تماس

*******hr@ap

*******02186

گزارش آگهی

گزارش آگهی