استخدام منشی در شرکت خصوصی

1399-04-08

به منشی خانم با روابط عمومی بالا، خوش برخورد، دارای ظاهر آراسته و وقت شناس در شرکت خصوصی نیازمندیم ساعت کار: 10 تا 18 با حقوق 1.200 تماس بگیرید

شیراز
اطلاعات تماس

*******09171

گزارش آگهی

گزارش آگهی