استخدام جوشکار

1399-02-26

استخدام جوشکار جهت مونتاژ و نصب چاله آسانسور با ابزار یا بدون ابزار با حقوق و مزایای توافقی

اصفهان
اطلاعات تماس

*******09138

گزارش آگهی

گزارش آگهی