استخدام کارگر ماهر

1399-02-26

استخدام کارگر ماهر جهت کار در آهنگری و زیر بندسازی ماشین سنگین

اصفهان
اطلاعات تماس

*******09134

گزارش آگهی

گزارش آگهی