استخدام برنامه نویس

1399-04-03

استخدام برنامه نویس جهت کار در یک موسسه آموزشی برنامه نویس css, html, mvc, webapi , sql enity framework آشنا به سیستم عامل linux و angularJs

تهران
اطلاعات تماس

*******recru

گزارش آگهی

گزارش آگهی