استخدام جوشکار

1399-02-25

استخدام جوشکار ماهر و فنی حقوق قانون کار و بیمه در صورت تمایل مشخصات خود را در واتساپ ارسال نمایید.

شیراز
اطلاعات تماس

*******09156

گزارش آگهی

گزارش آگهی