استخدام مهندس برق

1399-04-02

استخدام مهندس برق مسلط به طراحی تاسیسات قدرت و جریان ضعیف و آشنا به نرم افزارهای AutoCAD وDialux Evo

تهران
اطلاعات تماس

*******09213

گزارش آگهی

گزارش آگهی