استخدام منشی در دفتر خدماتی

1399-04-02

استخدام تعدادی همکار خانم یا آقا با روابط عمومی بالا در دفتر خدماتی جهت پاسخ به تلفن ها با حقوق توافقی و بیمه تماس بگیرید

مشهد
اطلاعات تماس

*******09330

گزارش آگهی

گزارش آگهی