استخدام منشی در شرکت بازرگانی

1399-04-02

به منشی خانم با روابط عمومی بالا در شرکت بازرگانی در محدوده بلوار کشاورز نیازمندیم تماس بگیرید

تهران
اطلاعات تماس

*******09914

گزارش آگهی

گزارش آگهی