استخدام مهندس نقشه بردار

1399-03-30

استخدام مهندس نقشه بردار مجرب با دوربین بصورت مقیم در کارگاه پروژه ساختمانی به صورت ماهیانه با حقوق مکفی و بیمه تامین اجتماعی

تهران
اطلاعات تماس

*******09128

گزارش آگهی

گزارش آگهی