استخدام دستیار دندانپزشک خانم

1399-03-30

استخدام دستیار دندانپزشک خانم با سابقه با حقوق دو میلیون ششصد هزار تومان در صورت تمایل با شماره درج شده در آگهی تماس بگیرید.

تهران
اطلاعات تماس

*******09122

گزارش آگهی

گزارش آگهی