استخدام نظافتچی

1399-03-30

استخدام نظافتچی جهت کار در شرکت خدماتی ۸ ساعت کار ۱۵۰ بانوان ۸ ساعت کار ۱۴۰ آقایان شناسنامه و کارت ملی الزامی است کارها از طریق پیامک به شما ارسال میشود. با کمیسیون ۲۸ درصد

تهران
اطلاعات تماس

*******09198

گزارش آگهی

گزارش آگهی