استخدام آشپز

1399-03-30

استخدام آشپز مسلط به تخته کاری و غذاهای خورشتی همراه با جای خواب و دو وعده غذا

تهران
اطلاعات تماس

*******09025

گزارش آگهی

گزارش آگهی