استخدام دستیار ‌دندانپزشک

1399-03-30

استخدام دستیار ‌دندانپزشک جهت کار در دندانپزشکی مسلط به دستیاری و برنامه پذیرش مسلط به اینستاگرام و بازاریابی مشخصات خود را به همراه حقوق پیشنهادی به شماره ی درج شده در آگهی ارسال نمایید.

تهران
اطلاعات تماس

*******09198

گزارش آگهی

گزارش آگهی