استخدام جوشکار

1399-03-30

استخدام جوشکار و تاسیسات کار لطفا جهت همکاری و یا اطلاعات بیشتر با شماره درج شده در آگهی تماس بگیرید.

تهران
اطلاعات تماس

*******09145

گزارش آگهی

گزارش آگهی