استخدام پرستار کودک خانم

1399-03-30

استخدام پرستار کودک خانم جهت انجام کارهای منزل و مراقبت از فرزندان به صورت شبانه روزی یا تمام وقت با عدم سوپیشینه مجرد با حداکثر سن ۴۰ سال

تهران
اطلاعات تماس

*******09197

گزارش آگهی

گزارش آگهی